Incasso Advocaten
Incasseren van vorderingen

Onze werkwijze

Nadat met ons kantoor contact is gelegd wordt de vordering kort met u doorgenomen en wordt de strategie bepaald. We vergewissen ons van de juiste (bedrijfs)namen van zowel u als van de wederpartij. In ieder geval dienen we te beschikken over (een kopie van) de facturen, de afleverbonnen, eventuele algemene voorwaarden en gevoerde correspondentie.

U ontvangt een orderbevestiging waarin de mondeling gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Daarin staat tevens informatie waarmee uw debiteur (die deze website ook leest!) niets te maken heeft. Onze toepasselijke algemene voorwaarden, die u verder op deze website aantreft, worden bij die opdrachtbevestiging meegezonden.

 

Direct nadat er volledige overeenstemming is over de aanpak en de financiële consequenties wordt actie ondernomen, zo mogelijk nog op dezelfde dag! U ontvangt van alle uitgaande post en van alle opgestelde processtukken een afschrift.

Verder wordt u, indien nodig, telefonisch, per fax of per e-mail op de hoogte gehouden. In de eerste uitgaande, aangetekende, brief wordt meteen aanspraak gemaakt op de verschuldigde wettelijke (handels)rente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten.

De incassokosten worden afgeleid uit een tabel die ook door de Rechtbanken wordt gehanteerd. Voor de berekening van de rente wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd en actueel rekenprogramma waarin alle mutaties kunnen worden verwerkt en waarin, indien van toepassing, rente op rente wordt becijferd.

 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen doen?

Neem contact op

040 24 45 600